090.887.5000 - 0932.009.325

Card VGA Rời ( 32 sản phẩm)

Geforce 210 - 310 Card Lùn

300,000 đ

GeForce 8600GT

350,000 đ

ATI FireGL V7200

400,000 đ

QUAD PRO FX 3450

550,000 đ

QUADPRO FX 580

550,000 đ

ATI HD 3650

550,000 đ

ZOTAC GT440 OC

680,000 đ

VGA ASUS GTX650 1GB/DDR5/128Bit

700,000 đ
Mới

QUAD RO FX 4500

750,000 đ

WinFast GTS 250

750,000 đ

VGA GIGA GTX650 1GB/DD5/128BIT

760,000 đ

VGA MSI GTX650 1GB/DDR5/128BIT

760,000 đ

ZOTAC GT630 OC

830,000 đ

QUADRO FX1800

1,100,000 đ

VGA ZOTAC GTX750 1GB/DDR5/128Bit

1,110,000 đ

VGA ASUS GTX750 1GB/DDR5/128Bit

1,110,000 đ

QUAD RO FX 4600

1,200,000 đ

Nvidia Quadro Fermi 600

1,200,000 đ

PX9800GTX

1,300,000 đ

Zotac GeForce GTX 650

1,600,000 đ

Leadtek NVIDIA Quadro FX3800

1,850,000 đ

NVIDIA GeForce GTX 650

1,900,000 đ

NVIDIA Quadro FX 4800

2,700,000 đ

Nvidia Quadro 2000

2,700,000 đ
2,300,000 đ
-15%

QUAD RO FX 5600

2,800,000 đ

NVIDIA GeForce GTX 460

3,500,000 đ

ATI Radeon HD 5850

3,500,000 đ

AMD FirePro V5900

5,000,000 đ

QUADRO 4000

5,000,000 đ

FIRE PRO V7900

6,500,000 đ