090.887.5000 - 0932.009.325

Dell Optiplex (Chuyên Game - Giải Trí) ( 70 sản phẩm)

Dell Optiplex 755 Mini Core 2 E6550/2GB/80GB

1,200,000 đ
1,150,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35
 • CPU: Intel Core 2 Duo E6550, 2.33GHz
 • RAM: DDR2-2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Onboard 
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi
-4%

Dell Optiplex 755 Core 2 E6550/2GB/80GB

1,200,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35
 • CPU: Intel Core 2, 2.33GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 745 Mini Core 2 E4300/2GB/80GB

1,250,000 đ
 • Chipset: Intel® Q965
 • CPU: Intel Core 2, 1.80GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 760 Mini Core 2 E6550/2GB/80GB

1,300,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 2.33GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 745 Mini Core 2 E6400/2GB/80GB

1,350,000 đ
 • Chipset: Intel® Q965
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: DDR2-2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Onboard
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 745 Core 2 E4300/2GB/80GB

1,350,000 đ
 • Chipset: Intel® Q965
 • CPU: Intel Core 2, 1.8GHz
 • RAM: DDR2-2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Onboard
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 760 Core 2 E6550/2GB/80GB

1,400,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 2.33GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 755 Mini Core 2 E7200/2GB/160GB

1,400,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35
 • CPU: Intel Core 2, 2.53GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Dell Optiplex 755 Core 2 E7200/2GB/160GB

1,400,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35
 • CPU: Intel Core 2, 2.53GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 745 Core 2 E6400/2GB/80GB

1,450,000 đ
 • Chipset: Intel® Q965
 • CPU: Intel Core 2, 2.13GHz
 • RAM: DDR2-2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Onboard
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 760 Mini Core 2 E7200/2GB/160GB

1,500,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 2.53GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 960 Mini Core 2 E6550/2GB/160GB

1,500,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 2.33GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 755 Mini Core 2 E8400/2GB/160GB

1,600,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Dell Optiplex 760 Core 2 E7200/2GB/160GB

1,600,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 2.53GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 755 Core 2 E8400/2GB/160GB

1,600,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 760 Mini Core 2 E8400/2GB/160GB

1,600,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 960 Mini Core 2 E7200/2GB/160GB

1,600,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 2.53GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Dimension 9200 - Core Quad

1,700,000 đ
 • Chipset: Intel® P965 Express
 • CPU: Intel Core Quad, 2.40GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700 - 560
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Dell Optiplex 760 Core 2 E8400/2GB/160GB

1,700,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 960 Mini Core 2 E8400/2GB/160GB

1,750,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 780 Mini Core 2 E7200/2GB/160GB

1,800,000 đ
1,650,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2 Duo E7200, 2.53GHz
 • RAM: DDR3-2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Onboard 1024MB
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi
-8%

Dell Optiplex 780 Mini Core 2 E8400/2GB/160GB

1,900,000 đ
1,750,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2 Duo E8400, 3.0GHz
 • RAM: DDR3-2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Onboard 1024MB
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-8%

Dell Optiplex 755 Core 2 Q6600/2GB/160GB

1,900,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 760 Mini Core 2 Q6600/2GB/160GB

2,000,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 960 Core 2 E8400/2GB/160GB

2,100,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Dell Optiplex 760 Core 2 Q6600/2GB/160GB

2,150,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Vostro 220 Core 2 E7500/2GB/160GB

2,200,000 đ
 • Chipset: Intel® G41
 • CPU: Intel Core 2, 2.93GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Dell Optiplex 960 Mini Core 2Q6600/2GB/160GB

2,200,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Optiplex 780 Mini Core 2 Q6600/2GB/160GB

2,300,000 đ
2,150,000 đ
 • Chipset: Intel® Q45
 • CPU: Intel Core 2 Quad Q6600, 2.4GHz
 • RAM: DDR3-2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Onboard 1024MB
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-7%

Dell Vostro 220 Core 2 E8400/2GB/160GB

2,350,000 đ
 • Chipset: Intel® G41
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy