090.887.5000 - 0932.009.325

HP Workstation ( 38 sản phẩm)

HP Workstation xw4400 Core 2 E6300/2GB/80GB/Quadro NVS 300

1,200,000 đ
 • Chipset: Intel® 975X Express
 • CPU: Intel Core 2, 1.86GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: NVIDIA Quadro NVS 300
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation xw4400 Core 2 Q6600/4GB/160GB/Quadro FX 1700

2,700,000 đ
 • Chipset: Intel® 975X Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 160GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation xw4600 Core 2 Q6600/4GB/250GB/Quadro FX 1700

2,900,000 đ
 • Chipset: Intel® X38 Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation xw6400 Xeon 5160/8GB/160GB/Quadro 300

3,400,000 đ
2,500,000 đ
 • Chipset: Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon 5160, 3.0GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 160GB
 • VGA rời Quadro 300
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi
-26%

HP Workstation xw4600 Core 2 Q9550/4GB/250GB/Quadro FX 1700

3,500,000 đ
 • Chipset: Intel® X38 Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.83GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation xw6600 Xeon E5410/8GB/0160GB/Quadro FX 380

3,950,000 đ
 • Chipset: Intel® 5400
 • CPU: Intel Xeon, 2.33GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 160GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 380
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Mới

HP Workstation xw8400 Xeon 5160/8GB/Quadro FX 1700

4,300,000 đ
 • Chipset: Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon, 3.00GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation z200 i3 530/4GB/250GB/Quadro FX 1700

4,400,000 đ
 • Chipset: Intel® 3450
 • CPU: Intel Core i5, 2.93GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation z200 i5 650/4GB/500GB

4,500,000 đ
 • Chipset: Intel® 3450
 • CPU: Intel Core i5, 3.20GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation xw8400 Xeon 5160/8GB/Quadro FX 4500

4,900,000 đ
 • Chipset: Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon, 3.00GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 4500
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation xw6600 Xeon E5430/8GB/Quadro FX 1700

5,100,000 đ
3,900,000 đ
 • Chipset: Intel® 5400
 • CPU: Intel Xeon, 2.66GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro
-24%

HP Workstation z200 i5 650/4GB/250GB/Quadro FX 1700

5,200,000 đ
4,800,000 đ
 • Chipset: Intel® 3450
 • CPU: Intel Core i5, 3.20GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro
-8%

HP Workstation xw6400 Xeon 5345/8GB/160GB/Quadro 300

5,200,000 đ
3,300,000 đ
 • Chipset: Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon, 2.33GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 160GB
 • VGA rời Quadro 300
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-37%

HP Workstation z400 Xeon W3520/8GB/320GB/Quadro FX 1700

5,600,000 đ
 • Chipset: Intel® X58 Express
 • CPU: Intel Xeon Quad Core W3520, 2.66GHz
 • RAM: DDR3-8GB/ HDD: 320GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

HP Workstation xw6600 Xeon E5450/8GB/Quadro FX 4600

6,300,000 đ
4,700,000 đ
 • Chipset: Intel® 5400
 • CPU: Intel Xeon, 3.00GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 4600
 • HĐH: Windows 7 Pro
-25%

HP Workstation xw8600 Xeon X5430/8GB/Quadro FX 4600

6,800,000 đ
 • Chipset: Intel® 5400
 • CPU: Intel Xeon, 2.66GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 4600
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation z400 Xeon X5550/8GB/320GB/Quadro FX 1700

6,850,000 đ
5,900,000 đ
 • Chipset: Intel® X58 Express
 • CPU: Intel Xeon Quad Core X5550, 2.66GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 320GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro
Mới
-14%

HP Workstation z210 Xeon E3-1240/4GB/250GB/Quadro FX 580

7,200,000 đ
 • Chipset: Intel® C206
 • CPU: Intel Xeon E3-1240, 3.30GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 580
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation z400 Xeon E5620/8GB/320GB/Quadro 600

8,400,000 đ
6,400,000 đ
 • Chipset: Intel® X58 Express
 • CPU: Intel Xeon, 2.40GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 320GB
 • VGA: NVIDIA Quadro 600
 • HĐH: Windows 7 Pro
Khuyến
Mãi
-24%

HP Workstation Z220 Minitower Xeon E3-1240v2/4GB/120GB SSD/Quadro NVS 300

8,850,000 đ
 • Chipset: Intel® C216
 • CPU: Intel Xeon E3-1240 v2, 3.40GHz
 • RAM: 4GB/ SSD: 120GB
 • VGA: NVIDIA Quadro NVS 300
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation z210 Xeon E3-1240/8GB/250GB/Quadro 600

8,900,000 đ
 • Chipset: Intel® C206
 • CPU: Intel Xeon E3-1240, 3.30GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FERMI 600
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation xw6600 Xeon E5450/16GB/Quadro FX 4800

9,000,000 đ
7,000,000 đ
 • Chipset: Intel® 5400
 • CPU: Intel Xeon, 3.00GHz
 • RAM: 16GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 4800
 • HĐH: Windows 7 Pro
-22%

HP Workstation Z220 Xeon E3-1240v2/4GB/120GB SSD/Quadro FX1700

9,050,000 đ
9,000,000 đ
 • Chipset: Intel® C216
 • CPU: Intel Xeon E3-1240 v2, 3.40GHz
 • RAM: 4GB/ SSD: 120GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX1700
 • HĐH: Windows 7 Pro
-1%

HP Workstation z200 Xeon X3440/8GB/320GB/Quadro FX 1700

9,900,000 đ
5,200,000 đ
 • Chipset: Intel® 3450
 • CPU: Intel Xeon, 2.53GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 320GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro
-47%

HP Workstation z400 Xeon E5620/8GB/320GB/Quadro 2000

10,400,000 đ
7,400,000 đ
 • Chipset: Intel® X58 Express
 • CPU: Intel Xeon, 2.40GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 320GB
 • VGA: NVIDIA Quadro 2000
 • HĐH: Windows 7 Pro
-29%

HP Workstation z210 Xeon E3-1240/8GB/250GB/Quadro 2000

10,600,000 đ
 • Chipset: Intel® C206
 • CPU: Intel Xeon E3-1240, 3.30GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro 2000
 • HĐH: Windows 7 Pro
Khuyến
Mãi

HP Workstation Z220 Xeon E3-1240v2/8GB/Quadro 2000

11,000,000 đ
 • Chipset: Intel® C216
 • CPU: Intel Xeon E3-1240 v2, 3.40GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro 2000
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation z400 Xeon W3690/8GB/500GB/Quadro 4000

12,000,000 đ
 • Chipset: Intel® X58 Express
 • CPU: Intel Xeon, 3.46GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 500GB
 • VGA: NVIDIA Quadro 4000
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation z600 Xeon E5520/12GB/500GB/Quadro 600

12,000,000 đ
10,500,000 đ
 • Chipset: Intel® 5520
 • CPU: 2 CPU Intel Xeon QuadCore E5520 , 2.26GHz
 • RAM: 12GB/ HDD: 500GB
 • VGA: NVIDIA Quadro 600
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-13%

HP Workstation z400 Xeon X5650/8GB/500GB/Quadro 4000

13,400,000 đ
11,200,000 đ
 • Chipset: Intel® X58 Express
 • CPU: Intel Xeon, 2.66GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 500GB
 • VGA: NVIDIA Quadro 4000
 • HĐH: Windows 7 Pro
-16%