090.887.5000 - 0932.009.325

IBM - Lenovo ( 17 sản phẩm)

Lenovo ThinkCentre M57 Mini Core 2 E6550/2GB/80GB

1,050,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35 Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.33GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Lenovo ThinkCentre M57 Mini Core 2 E7200/2GB/80GB

1,150,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35 Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.53GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Lenovo ThinkCentre M58 Core 2 E7400/2GB/160GB

1,200,000 đ
 • Chipset: Intel® G41
 • CPU: Intel Core 2, 2.80GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Mới

Lenovo ThinkCentre M58 Core 2 E7400/2GB/160GB

1,200,000 đ
 • Chipset: Intel® G41
 • CPU: Intel Core 2, 2.80GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Mới
Khuyến
Mãi

Lenovo ThinkCentre M57 Mini Core 2 E8400/2GB/80GB

1,350,000 đ
 • Chipset: Intel® Q35 Express
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Lenovo ThinkCentre M70 Core 2 E7500/2GB/160GB

1,950,000 đ
 • Chipset: Intel® G41
 • CPU: Intel Core 2, 2.93GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Lenovo ThinkCentre M70 Mini Core 2 E8400/2GB/160GB

2,100,000 đ
 • Chipset: Intel® G41
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Lenovo ThinkCentre M58 Core 2 Q6600/2GB/160GB

2,400,000 đ
 • Chipset: Intel® G41
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Lenovo ThinkCentre M70 Core 2 Q6600/2GB/160GB

2,700,000 đ
 • Chipset: Intel® G41
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Lenovo ThinkCentre M90 Mini i3 530/2GB/160GB

2,950,000 đ
2,800,000 đ
 • Chipset: Intel® Q57
 • CPU: Intel Core i3, 2.93GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-5%

Lenovo M81/M91 i3 2100/4GB/250GB

3,400,000 đ
 • Chipset: Intel® Q65/Q67 Express
 • CPU: Intel Core i3, 3.10GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 7 Pro

Lenovo ThinkCentre M70 Core 2 Q9550/4GB/160GB

3,600,000 đ
 • Chipset: Intel® G41
 • CPU: Intel Core 2, 2.83GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 160GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Lenovo ThinkCentre M90 Mini i5 650/4GB/250GB

3,800,000 đ
3,600,000 đ
 • Chipset: Intel® Q57
 • CPU: Intel Core i5, 3.20GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-5%

Lenovo M81/M91 i5 2400/4GB/250GB

3,950,000 đ
 • Chipset: Intel® Q65/Q67 Express
 • CPU: Intel Core i5, 3.10GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 7 Pro

Lenovo M81/M91 i7 2600/4GB/250GB

4,950,000 đ
 • Chipset: Intel® Q65/Q67 Express
 • CPU: Intel Core i7, 3.40GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 7 Pro

Lenovo ThinkCentre M93p i5 4570/4GB/250GB

5,500,000 đ
 • Chipset: Intel® Q87
 • CPU: Intel Core i5 4570, 3.20GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Lenovo ThinkCentre M93p i7 4770/4GB/250GB

6,900,000 đ
 • Chipset: Intel® Q87
 • CPU: Intel Core i7 4770, 3.4GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics 4600
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy