090.887.5000 - 0932.009.325

LCD Ultrasharp Chuyên Thiết Kế Đồ Họa ( 22 sản phẩm)

LCD Dell U1705 17 inch/HD/VGA

750,000 đ
700,000 đ
-7%

LCD Dell UltraSharp 1908WFP

1,450,000 đ

HP LP2275w (22 Inch)

1,650,000 đ

LCD Dell UltraSharp 2007WFP

1,750,000 đ
1,400,000 đ
-20%

LCD Dell UltraSharp 2009WFP

1,850,000 đ

LCD Dell UltraSharp 2208WFP

2,300,000 đ
Khuyến
Mãi

LCD DELL ULTRASHARP U2209WA

2,600,000 đ

LCD Dell U2211H 22 inch/FullHD/VGA,DVI

2,750,000 đ
2,700,000 đ
-2%

LCD Dell U2212H 21.5 inch/FullHD/VGA,DVI

2,850,000 đ
Khuyến
Mãi

LCD Dell 2407WFP 24 inch/FullHD/VGA,DVI

2,950,000 đ

LCD Dell U2311H 23 inch/FullHD/VGA,DVI

3,100,000 đ

LCD Dell U2312HM 23 inch/FullHD/VGA,DVI

3,200,000 đ

LCD Dell U2408WFP 24 inch/FullHD/VGA,DVI.HDMI

3,300,000 đ
3,150,000 đ
-5%

LCD HP LP2480zx 24 inch/FullHD/VGA,DVI,HDMI

3,950,000 đ
3,800,000 đ
-4%

LCD Dell U2410 24 inch/FullHD/VGA,DVI,HDMI

4,200,000 đ

LCD Dell U2412M 24 inch/FullHD/VGA,DVI

4,400,000 đ
3,900,000 đ
-11%

LCD Dell U2414H 24 inch/FullHD/DVI,HDMI

4,700,000 đ
4,500,000 đ
-4%

LCD Eizo SX2462W 24 inch/FullHD/VGA,DVI

4,850,000 đ
460,000 đ
-91%

LCD Dell U2713HM 27 inch/2K/VGA,DVI

6,400,000 đ

LCD Dell U3008 30 inch/2K/VGA,DVI

6,700,000 đ

LCD Dell U2711H 27 inch/2K/VGA,DVI

6,700,000 đ
5,500,000 đ
-18%

LCD Dell U3011 30 inch/2K/VGA,DVI,HDMI

8,500,000 đ