090.887.5000 - 0932.009.325

LCD Văn Phòng - Gia Đình Giá Rẻ ( 25 sản phẩm)

LCD NEC 1770NX 17 inch/HD/VGA

600,000 đ

LCD NEC 1970NX 19 inch/HD/VGA,DVI

850,000 đ

LCD Dell E170S 17 inch/HD/VGA

850,000 đ

LCD AOC E950SW 18.5 inch/HD/VGA

1,050,000 đ
Khuyến
Mãi

LCD Dell E190S 19 inch/HD/VGA

1,100,000 đ

LCD Lenovo L1951p 19 inch/HD/VGA,DVI

1,150,000 đ

LCD ACER X203H

1,400,000 đ

LCD Dell E1910H

1,400,000 đ

LCD HP LE1901W 19Inch

1,450,000 đ
1,200,000 đ
-17%

LCD DELL E207WFP

1,450,000 đ

LCD Dell IN1930

1,450,000 đ

LCD DELL E1913

1,450,000 đ

LCD DELL IN1930N

1,450,000 đ

LCD Dell Professional P1913S

1,450,000 đ

LCD Dell E1912H

1,450,000 đ

LCD Dell UltraSharp 1909W

1,450,000 đ

LCD Dell Professional P2011H

1,500,000 đ

LCD Dell E2011H

1,500,000 đ

LCD Dell ST2010

1,500,000 đ

LCD HP V201 19.5 inch/HD/VGA

1,550,000 đ

LCD HP LE2002xi

1,550,000 đ

LCD Dell IN2020M

1,550,000 đ

LCD Dell P2012H 20 inch/HD/VGA,DVI

1,550,000 đ

LCD Dell E2013H

1,550,000 đ

LCD Dell E2014H 20 inch/HD/VGA,DVI

1,650,000 đ