090.887.5000 - 0932.009.325

Vi Tính Đồng Gia - Mua Bán Máy Tính Bộ, Laptop, Màn Hình Giá Rẻ

Địa chỉ: 188 Tân Phước, Phường 6, Quận 10, Hồ Chí Minh.
Email: 0908875000.dg@gmail.com.
Điện thoại: 090.887.5000 - 0932.009.325.