090.887.5000 - 0932.009.325

Máy Trạm - Server ( HP Workstation, Dell Precision , 79 sản phẩm)

HP Workstation xw4400 Core 2 E6300/2GB/80GB/Quadro NVS 300

1,200,000 đ
 • Chipset: Intel® 975X Express
 • CPU: Intel Core 2, 1.86GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 80GB
 • VGA: NVIDIA Quadro NVS 300
 • HĐH: Windows 7 Pro

Dell Precision 390 Core 2 E6400/4GB/160GB/Quadro FX 1700

2,100,000 đ
 • Chipset: Intel® 975X Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.13GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 160GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

HP Workstation xw4400 Core 2 Q6600/4GB/160GB/Quadro FX 1700

2,700,000 đ
 • Chipset: Intel® 975X Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 160GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

Dell Precision T3400 Core 2 E8400/2GB/160GB/Quadro FX 1700

2,800,000 đ
2,400,000 đ
 • Chipset: Intel® X38 Express
 • CPU: Intel Core 2, 3.00GHz
 • RAM: 2GB/ HDD: 160GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi
-14%

HP Workstation xw4600 Core 2 Q6600/4GB/250GB/Quadro FX 1700

2,900,000 đ
 • Chipset: Intel® X38 Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

Dell Precision 390 Core 2 Q6600/4GB/160GB/Quadro FX 1700

2,900,000 đ
 • Chipset: Intel® 975X Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.40GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 160GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

HP Workstation xw6400 Xeon 5160/8GB/160GB/Quadro 300

3,400,000 đ
2,500,000 đ
 • Chipset: Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon 5160, 3.0GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 160GB
 • VGA rời Quadro 300
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi
-26%

HP Workstation xw4600 Core 2 Q9550/4GB/250GB/Quadro FX 1700

3,500,000 đ
 • Chipset: Intel® X38 Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.83GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

Dell Precision T3400 Core 2 Q8200/4GB/250GB/Quadro FX 580

3,500,000 đ
 • Chipset: Intel® X38 Express
 • CPU: Intel Core 2, 2.33GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 580
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi

Dell Precision 490 Xeon 5160/8GB/160GB/Quadro 300

3,700,000 đ
2,600,000 đ
 • Chipset: Intel® Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon, 3.00GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 160GB
 • VGA rời Quadro 300
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi
-30%

HP Workstation xw6600 Xeon E5410/8GB/0160GB/Quadro FX 380

3,950,000 đ
 • Chipset: Intel® 5400
 • CPU: Intel Xeon, 2.33GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 160GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 380
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Mới

HP Workstation xw8400 Xeon 5160/8GB/Quadro FX 1700

4,300,000 đ
 • Chipset: Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon, 3.00GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation z200 i3 530/4GB/250GB/Quadro FX 1700

4,400,000 đ
 • Chipset: Intel® 3450
 • CPU: Intel Core i5, 2.93GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro

Dell Precision T1600 i3 2100/4GB/250GB

4,400,000 đ
4,100,000 đ
 • Chipset: Intel® C206
 • CPU: Intel Core i3-2100, 3.10GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Mới
Khuyến
Mãi
-7%

HP Workstation z200 i5 650/4GB/500GB

4,500,000 đ
 • Chipset: Intel® 3450
 • CPU: Intel Core i5, 3.20GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 500GB
 • VGA: Intel HD Graphics
 • HĐH: Windows 7 Pro

Dell Precision 490 Xeon 5345/8GB/160GB/Quadro 300

4,700,000 đ
3,400,000 đ
 • Chipset: Intel® Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon, 2.33GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 160GB
 • VGA rời Quadro 300
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-28%

Dell Precision T1650 i3 2100/4GB/250GB

4,900,000 đ
4,700,000 đ
 • Chipset: Intel® C216
 • CPU: Intel Core i3-2100, 3.10GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-4%

HP Workstation xw8400 Xeon 5160/8GB/Quadro FX 4500

4,900,000 đ
 • Chipset: Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon, 3.00GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 4500
 • HĐH: Windows 7 Pro

HP Workstation xw6600 Xeon E5430/8GB/Quadro FX 1700

5,100,000 đ
3,900,000 đ
 • Chipset: Intel® 5400
 • CPU: Intel Xeon, 2.66GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro
-24%

HP Workstation z200 i5 650/4GB/250GB/Quadro FX 1700

5,200,000 đ
4,800,000 đ
 • Chipset: Intel® 3450
 • CPU: Intel Core i5, 3.20GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro
-8%

HP Workstation xw6400 Xeon 5345/8GB/160GB/Quadro 300

5,200,000 đ
3,300,000 đ
 • Chipset: Intel® 5000X
 • CPU: Intel Xeon, 2.33GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: 160GB
 • VGA rời Quadro 300
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-37%

Dell Precision T5400 Xeon E5410/8GB/Quadro FX 1700

5,250,000 đ
3,950,000 đ
 • Chipset: Intel® 5400
 • CPU: 2 CPU Intel Xeon, 2.33GHz
 • RAM: 8GB/ HDD: Chưa có
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi
-25%

Dell Precision T1600 i5 2400S/4GB/250GB

5,300,000 đ
5,000,000 đ
 • Chipset: Intel® C206
 • CPU: Intel Core i5-2400S, 2.5GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2000
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Khuyến
Mãi
-6%

Dell Precision T1650 i3 3220/4GB/250GB

5,400,000 đ
4,900,000 đ
 • Chipset: Intel® C216
 • CPU: Intel Core i3-3320, 3.30GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-9%

Dell Precision T1600 Xeon E3-1225/4GB/250GB/Quadro FX 1700

5,500,000 đ
5,200,000 đ
 • Chipset: Intel® C206
 • CPU: Intel Xeon E3-1225, 3.10GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
Mới
-5%

HP Workstation z400 Xeon W3520/8GB/320GB/Quadro FX 1700

5,600,000 đ
 • Chipset: Intel® X58 Express
 • CPU: Intel Xeon Quad Core W3520, 2.66GHz
 • RAM: DDR3-8GB/ HDD: 320GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy

Dell Precision T1500 i5 750/4GB/250GB/NVIDIA Quadro FX1700

5,600,000 đ
 • Chipset: Intel® H57 Express
 • CPU: Intel Core i5, 2.60GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250
 • VGA: NVIDIA GeForce GT 430
 • HĐH: Windows 7 Pro

Dell Precision T1650 Xeon E3-1225/4GB/250GB/Quadro FX 1700

6,200,000 đ
5,700,000 đ
 • Chipset: Intel® C216
 • CPU: Intel Xeon E3-1225, 3.10GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-8%

Dell Precision T1650 i5 3470/4GB/250GB

6,200,000 đ
5,700,000 đ
 • Chipset: Intel® C216
 • CPU: Intel Core i5-3470, 3.20GHz
 • RAM: 4GB/ HDD: 250GB
 • VGA: Intel HD Graphics 2500
 • HĐH: Windows bản quyền theo máy
-8%

Dell Precision T3500 Xeon W3520/12GB/250GB/Quadro FX 1700

6,200,000 đ
5,600,000 đ
 • Chipset: Intel® X58
 • CPU: Intel Xeon W3520, 2.66GHz
 • RAM: 12GB/ HDD: 250GB
 • VGA: NVIDIA Quadro FX 1700
 • HĐH: Windows 7 Pro
Khuyến
Mãi
-10%