090.887.5000 - 0932.009.325

Ổ Cứng 2.5 - 3.5 Inch ( 14 sản phẩm)

HDD 80GB 7200RPM/8MB Cache/SATA

120,000 đ

HDD 160GB 7200RPM/16MB Cache/SATA

245,000 đ

HDD 250GB 7200RPM/8MB Cache/SATA II

375,000 đ

HDD SAS 73GB 3.5IN

400,000 đ

HDD 320GB 7200RPM/16MB Cache/SATA II

430,000 đ

HDD RAPTOR 80GB

450,000 đ

HDD RAPTOR 160GB

550,000 đ

HDD 500GB 7200RPM/16MB Cache/SATA II

765,000 đ

HDD SAS 146GB 3,5IN

800,000 đ

HDD 1TB 7200RPM/16MB Cache/SATA

950,000 đ

HDD RAPTOR 300GB

1,200,000 đ

HDD SAS 300GB 3.5IN

1,400,000 đ

HDD 2TB 7200RPM/32MB Cache/SATA II

1,950,000 đ

HDD SAS 600GB

2,100,000 đ